Ontijzering

Firma laag energieverbruik is gespecialiseerd in het op maat maken, leveren, installeren en onderhouden van ontijzeringssystemen.

IJzer en mangaan

Water uit een bron kan een te hoog gehalte ijzer en/of mangaan bevatten.
Omdat bepaalde planten en gewassen geen of heel weinig ijzer/mangaan verdragen is het noodzakelijk deze bestanddelen uit het water te verwijderen. Hiermee wordt voorkomen dat er een roestkleurige of zwarte neerslag ontstaat op planten, gebouwen en paden. Om deze roest/mangaanafzetting of het dichtslibben van leidingen te voorkomen, is het noodzakelijk om een ontijzeringssysteem te plaatsen.

In de agrarische sector wordt bronwater veel gebruikt als drinkwater voor het vee. Aangezien het vee niet teveel ijzer/mangaan binnen mag krijgen is goed gefilterd water van groot belang.

Ook in de industriële sector is water met ijzer en/of mangaan niet bevorderlijk voor de processen en kan het noodzakelijk zijn om het water voor gebruik te filteren.

Werkwijze ontijzering

Het grondwater wordt opgepompt en verneveld over het filtermateriaal. Door de intensieve vermenging van de zuurstof uit de lucht met het vernevelde water ontstaat er een chemische reactie waarbij ijzervlokken ontstaan.
De ijzervlokken hechten aan het filtermateriaal. Zodra het water alle filterlagen heeft doorlopen is het schoon en wordt het opgeslagen in een drukvat. Volgens een geheel geautomatiseerd proces wordt ’s nachts het filtermateriaal schoon gespoeld en de afvalproducten worden via de riolering afgevoerd.
Om het ontijzeringsproces zo energiezuinig mogelijk te laten verlopen is het van belang dat de grootte van het drukvat aangepast is aan de situatie en de gebruiksfrequentie.

Zowel voor de kleingebruiker als voor de industriële/agrarische grootgebruiker leveren wij speciaal op maat en soort afgestemde ontijzeringsystemen.