Drainage

Firma laag energieverbruik is gespecialiseerd in het leveren, installeren en onderhouden van alle soorten en maten drainagesystemen.

Overtollig water kan tot grote overlast leiden en het is gewenst om dit water zo goed en zo snel mogelijk af te voeren.
Wanneer het overtollige water door een te hoge grondwaterstand of door storende grondlagen niet snel genoeg wegzakt in de bodem kan een drainagesysteem de oplossing zijn.

Het principe van drainage

Het principe van drainage is het verlagen van de grondwaterstand en/of het afvoeren van oppervlaktewater zoals regenwater of kwelwater. Dit gebeurt met behulp van ondergrondse leidingen die uitmonden in een aangrenzende sloot of in de riolering. Is dit niet mogelijk dan kan een automatisch pompputsysteem geplaatst worden met één of meerdere drainageputten. Het verzamelde water wordt via de putten weggepompt naar een plek waar het water wel weg kan lopen.

Toepassingsmogelijkheden

Drainagesystemen kunnen op vele plaatsen gebruikt worden zoals in tuinen, paardrijbakken, weilanden, daktuinen, sportvelden en om uw huis (bijvoorbeeld voor afvoer van regenwater bij rietgedekte huizen of bij onderkelderde huizen). Op vrijwel elke plek waar overtollig water afgevoerd moet worden kan er een passend drainagesysteem aangelegd worden.

Bouwlocaties.

Voor bouwlocaties met enige diepte is het van groot belang dat er “watervrij” gebouwd kan worden. Ook hier is het mogelijk met diepdrainage en bemalingspompen de “bouwput” droog te leggen.

Maatwerk

Het installeren van drainagesystemen is altijd maatwerk aangezien elke situatie anders is. Afhankelijk van de grondsoort ter plaatse en het doel van de drainage, moet ter plekke bekeken worden welke materialen, pompen en welke vulmaterialen er gebruikt dienen te worden.

Dankzij een goede drainage wordt uw tuin, paardrijbak, golfterrein, sportveld en elk ander denkbaar terrein weer goed bruikbaar.