Bronboringen

Firma laag energieverbruik is gespecialiseerd in het leveren, installeren en onderhouden van grondwaterbronnen, inclusief alle benodigde pompen en aanvullende apparatuur voor:

  • Beregening
  • Industriële toepassingen
  • Agrarische toepassingen
  • Particuliere toepassingen

Bronboringen

In veel gevallen is het onnodig om gebruik te maken van het dure leidingwater en is grondwater een prima alternatief.  Zowel binnen als buitenshuis zijn er talloze situaties waarbij drinkwater wordt verspild. U kunt hierbij denken aan: spoelwater voor toilet, afspuiten van straatwerk/stallen, water voor de beregeningsinstallatie, ect. Hiervoor kan een eigen waterbron een oplossing zijn. Met behulp van een boorwagen worden er meters boorbuizen de grond in geboord. Elke grondlaag heeft zijn eigen eigenschappen en uit ervaring kunnen we bepalen welke grondlaag het meest waterdoorlatend is.

In deze laag wordt de filterbuis geplaatst en de overige benodigdheden worden aangesloten om een goed functionerende bron te krijgen. Om te voorkomen dat de sproeiers verstoppen, de pomp zeer snel verslijt en dat de bron dichtslibt, is het bepalen van de juiste laag van groot belang. Op die manier krijgen fijne deeltjes zoals zand geen kans uw apparatuur aan te tasten. Ondanks het feit dat we op ervaring ongeveer kunnen zeggen hoe diep een bron zal worden, zal dit achteraf pas echt duidelijk zijn.

Spuitbron

Het spuiten van een waterbron gebeurt d.m.v. een spuitlans, waarbij, onder druk, door een waterstraal een gat in de grond gespoten wordt.
De maximale diepte die gehaald kan worden is (afhankelijk van de grondsoort) 15 m. Maar op plaatsen waar de grond erg vast is kan slechts een diepte van  een paar meter bereikt worden. Daardoor is de kans op voldoende, kwalitatief goed water een stuk kleiner dan bij een bronboring. Op bepaalde plaatsen kan een boorwagen niet komen en dan kan een gespoten bron een goede oplossing zijn.

Pompinstallaties

Een bron moet altijd voorzien worden van een pomp om het water naar de oppervlakte te halen en vervolgens naar de plaats van bestemming te brengen.
Om de gevraagde capaciteit te behalen is het van groot belang om een pomp te plaatsen die passend is bij de situatie. Hierin geven wij graag een persoonlijk advies.

Waterkwaliteit

Hoe goed de bron ook is, in sommige gevallen moet het aangeboorde water gezuiverd worden van ijzer en/of mangaan. Het water kan gezuiverd worden door een ontijzeringinstallatie. Afhankelijk van de grootte van de bron en de hoeveelheid water kunnen wij de juiste installatie leveren.
Om te bepalen in welke concentraties bacteriën en/of ongewenste stoffen zoals bijvoorbeeld: ijzer, mangaan, ammonium, nitriet, nitraat, aanwezig zijn, kan het water getest worden in een laboratorium. Deze onafhankelijke analyse biedt ons een goed aanknopingspunt voor de optimalisering van de waterkwaliteit.